2020

Zamie¶ciłem tu recenzje ksi±żek przeczytanych przeze mnie w roku 2020. Moje oceny s± zdecydowanie stronnicze - o czym lojalnie uprzedzam.

Site copyrights© 2020 by Karol Ginter