Fotografia to moja wielka pasja. Robię ogromne ilości zdjęć. Na potrzeby strony podzieliłem je na dwie kategorie: miejsca i ptaki. Ptaki wydzieliłem osobno, ponieważ fotografuję je odwiedzając najróżniejsze miejsca, a kolekcja tych zdjęć wymagała pogrupowania nie tyle geograficznego, co gatunkowego.

Site copyrights© 2021 by Karol Ginter