Konstytucje polskie
 
 
 
 

Konstytucja 3-go Maja

Konstytucja Księstwa Warszawskiego

Konstytucja Królestwa Polskiego

Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa

Mała Konstytucja z 1919 roku

Konstytucja Marcowa

Konstytucja Kwietniowa

Mała Konstytucja z 1947 roku

Konstytucja PRL

Mała Konstytucja z 1992 roku

Obowiązująca konstytucja z 1997 roku

 
 
Site copyrights© 2006 by Karol Ginter