®leby

Najstarsza wzmianka o zamku ®leby pochodzi z XIII wieku. W połowie XIX wieku zamek przebudowano w stylu romantycznego neogotyku i w takiej formie zachował się do dzi¶. Ostatnimi wła¶cicielami zamku była rodzina Auersperg. Po II wojnie ¶wiatowej zamek znacjonalizowano.

Warte zobaczenia s± zamkowe wnętrza. Zachowany w nich został bogaty wystrój z końca XIX i pocz±tków XX wieku. Zwiedzane to prawdziwa wycieczka w przeszło¶ć. Co ciekawe, zamek udostępniono turystom jeszcze, gdy był własno¶ci± Auerspergów.

®leby (2020)
®leby (2008)
®leby (2020)
®leby (2008)
®leby (2020)
®leby (2020)
®leby (2020)
®leby (2020)
®leby (2020)
®leby (2008)
®leby (2008)
®leby (2020)
®leby (2020)
®leby (2020)
®leby (2020)
®leby (2020)
®leby (2020)
®leby (2020)
®leby (2020)
®leby (2020)
Site copyrights© 2020 by Karol Ginter