Tallinn

Tallinn to stolica Estonii. Obecna nazwa miasta wprowadzona została dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Estonię po I wojnie światowej. Przez większość swojej historii, od 1219 do 1917 roku, miasto nosiło nazwę Rewel.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o osadzie w miejscu obecnego Tallinna pochodzi z XII wieku. Jednak historia miasta zaczyna się wraz ze zdobyciem tych terenów w 1219 roku przez króla Danii Waldemara II w trakcie wyprawy krzyżowej przeciw pogańskim mieszkańcom tych obszarów. W latach 1227-38 miasto znalazło się przejściowo pod panowaniem Zakonu Kawalerów Mieczowych. To właśnie za ich rządów ówczesny Rewel uzyskał prawa miejskie.

Po odzyskaniu miasta, Duńczycy otoczyli je murami sięgającymi 16 metrów wysokości i liczącymi 2,5 km długości. W murach umieszczone zostało 45 baszt. Pozostałości tych umocnień stanowią po dziś dzień wielką atrakcję turystyczną. W 1285 roku Rewel stał się częścią Hanzy, czyli związku miast handlowych Europy Północnej powstałego z inicjatywy kupców i miast niemieckim. W 1346 roku Dania sprzedała całą Estonię Zakonowi Krzyżackiemu.

XVI wiek przyniósł wiele zmian. Postępy reformacji doprowadziły do rozpadu państwa zakonnego. W Prusach powstało państwo świeckie, a inflancka gałąź Zakonu, kontrolująca m.in. Rewel, usamodzielniła się. Nie była ona jednak w stanie stawić czoła z jednej strony luteranizmowi, a z drugiej - ekspansji Szwecji, Danii, Rzeczpospolitej i Państwa Moskiewskiego. Wprawdzie układ wileński z 1561 roku, zawarty między wielkim mistrzem a królem Zygmuntem Augustem, przewidywał, że ziemie Inflant znajdą się pod panowaniem Rzeczpospolitej, ale sam tytuł prawny nie wystarczył, by tak się stało, a wojna zatwierdziła jedynie rozbiór Inflant. Miasto przeszło pod panowanie szwedzkie. Inflanty w ciągu kolejnych stuleci były terenem wielu konfliktów, jednak dopiero w 1710 roku, w czasie Wielkiej Wojny Północnej, Szwecja utraciła Rewel na rzecz Rosji.

W latach 1918-1940, już jako Tallinn, miasto było stolicą niepodległej Estonii. Przez następne pół wieku, aż do upadku ZSRR, było stolicą Estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Z wizyty w Tallinnie w pamięci pozostało mi przede wszystkim wspomnienie wąskich, krętych uliczek o średniowiecznym rodowodzie i oczywiście wspaniałych murów miejskich z basztami. Nad Starym Miastem góruje wieża kościoła św. Olafa. Mierzyła ona niegdyś 159 metrów, dzięki czemu była jedną z najwyższych budowli w tamtych czasach na świecie (dla porównania piramida Cheopsa ma niecałe 147 metrów wysokości). Obecnie wieża ma 123 metry.

Opis
Opis
Opis
Opis
Opis
Opis
Opis
Opis
Opis
Opis
Opis
Opis
strona główna | biografia | album | recenzje | historia | grafika | gry | kontakt
Site copyrights© 2014 by Karol Ginter