Świecie
Świecie należy do najstarszych miast pomorskich. Już we wczesnym średniowieczu istniała tu osada rybacka. W okresie rozbicia dzielnicowego gród przejściowo urósł do rangi stolicy księstwa dzielnicowego. W 1309 roku, wraz z całym Pomorzem Gdańskim, Świecie znalazło się w rękach Krzyżaków. Krzyżacy uczynili gród stolicą komturstwa. Po wojnie trzynastoletniej Świecie znalazło się w granicach Królestwa Polskiego. Wśród zabytków Świecia uwagę przyciąga zamek krzyżacki, którego budowę zaczęto w 1335 roku. Aby zwiększyć walory obronne warowni, Krzyżacy zmienili bieg koryta Wdy, kierując jej wody wzdłuż murów zamku. W XVI wieku, pod rządami polskimi, zamek uległ drobnym przebudowom w stylu renesansowym. W XVII wieku, w czasie "Potopu", zamek spłonął i odtąd zaczął popadać w ruinę.
Wieża zamku w Świeciu z efektownym krenelażem.
strona główna | biografia | album | recenzje | historia | grafika | gry | kontakt
Site copyrights© 2014 by Karol Ginter