Rzeszów

Rzeszów uzyskał prawa miejskie w XIV wieku, za panowania Kazimierza Wielkiego. Od początku stanowił własność magnacką. Miało to negatywne konsekwencje dla dalszego rozwoju miasta. Dopiero w połowie XIX wieku wyzwolił się spod kurateli Lubomirskich.

Moja wizyta w Rzeszowie latem 1999 roku była właściwie przypadkiem. Jak się nie potrafi czytać rozkładu jazdy PKP ze zrozumieniem, to takie są skutki... W każdym razie, do czasu tamtej pamiętnej wizyty, Rzeszów kojarzył mi się wyłącznie z początkami ruchu ludowego w Galicji. Okazało się, że jest tam jednak trochę interesujących zabytków. Kilka z nich było przebudowywanych przy udziale słynnego holenderskiego architekta, który otrzymał w Polsce indygenat, Tylmana z Gameren.

Zamek Lubomirskich
Zamek Lubomirskich w Rzeszowie (1999).
strona główna | biografia | album | recenzje | historia | grafika | gry | kontakt
Site copyrights© 2014 by Karol Ginter