Reszel

Reszel to miasteczko na Warmii. W średniowieczu znajdowała się tu osada Prusów. Po podboju krzyżackim Reszel przypadł biskupowi warmińskiemu. W następstwie wojny trzynastoletniej przeszedł pod panowanie polskich królów. W efekcie rozbiorów znalazł się w Prusach.
Początki XIX wieku nie był łaskawe dla miasta. Kilkukrotnie spłonęło. To właśnie pożar stał się pretekstem do ostatniego w Europie przypadku spalenia na stosie kobiety oskarżanej o czary w 1811 roku.
Do Polski Reszel wrócił po II wojnie światowej. W czasach PRL-u odbudowano i zrekonstruowano zamek w Reszlu.
Oprócz zrekonstruowanego zamku, w mieście zobaczyć można kilka innych zabytków m.in. kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, gotyckie mosty, fragment murów obronnych, czy XV-wieczną plebanię.

Zamek biskupów warmińskich (2019)
Zamek biskupów warmińskich (2019)
Zamek biskupów warmińskich (2019)
Zamek biskupów warmińskich (2019)
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (2019)
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (2019)
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (2019)
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (2019)
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (2019)
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (2019)
Ratusz (2019)
Site copyrights© 2019 by Karol Ginter