Opracowania
 
 
 
 
 
REFORMACJA W NIDERLANDACH
 
 • Niderlandy od 1477 roku znajdowały się pod panowaniem Habsburgów
 • 16 prowincji niderlandzkich nie stanowiło wyraźnie wyodrębnionego organizmu politycznego i każda z prowincji cieszyła się pewną autonomią
 • początkowo w Niderlandach szerzył się luteranizm, jednak jego oddźwięk był bardzo słaby - jedynie w Antwerpii
 • w czasie wojny chłopskiej w Niemczech do Niderlandów trafił anabaptyzm
 • cesarz Karol V bez powodzenia próbował zahamować postępy reformacji
 • coraz większe obszary kraju opanowywał kalwinizm - doktryna ta najbardziej odpowiadała społeczeństwu i choć kalwinizm nie zdominował społeczeństwa, to był bardzo wojowniczy
 • specyficzną, a zarazem najbardziej charakterystyczną cechą reformacji niderlandzkiej było jej ścisłe powiązanie z problemem narodowościowym - protestantyzm, szerzący się wśród wszystkich warstw i klas społecznych, stanął do walki z Kościołem katolickim, za którym stali władcy kraju, Hiszpanie
 • walka o cele religijne sprzęgła się z walką o niepodległość kraju
 • od 1555 roku Niderlandy znajdowały się pod panowaniem Filipa II, który w 1556 roku objął tron Hiszpanii, zapoczątkowując hiszpańską linię Habsburgów
 • Filip II stał na czele obozu katolickiego - tępił każdą opozycję przeciw Kościołowi; mówiono o nim: Bardziej katolicki niż sam papież
 • w 1566 roku wybuchło powstanie przeciw Filipowi II w Niderlandach - powstanie gezów (żebraków)
 • antyhiszpański ruch połączył katolicką szlachtę i protestanckie mieszczaństwo w jednym stronnictwie - na czele opozycji stał Wilhelm książę Oranii, który przeszedł na kalwinizm
 • 1581 rok - Stany Generalne prowincji północnych, którym przewodziła Holandia, uchwaliły detronizację Filipa II i oderwanie Niderlandów od Hiszpanii - prowincje południowe podporządkowały się Hiszpanii, co w konsekwencji doprowadziło do powstania w następnych stuleciach odrębnych państw: Holandii i Belgii
 • siedem prowincji północnych proklamowało powstanie Zjednoczonych Prowincji Niderlandów, które Hiszpania uznała faktycznie w 1609 roku, choć formalnie dopiero po wojnie trzydziestoletniej w 1648 roku
 
 
 
 
Site copyrights© 2006 by Karol Ginter