Radzyń Chełmiński
Zamek w Radzyniu zawdzięcza swoje powstanie Krzyżakom. Niewiele wiadomo o Radzyniu w okresie sprzed przybycia Krzyżaków do ziemi chełmińskiej. Wznosiła się tam wprawdzie osada, ale dopiero Krzyżacy docenili walory strategiczne jej położenia. Radzyń odegrał ważną rolę w walkach z Prusami. Obok obsadzonych stałą załogą umocnień rozwijało się też miasto. Był to jeden z głównych krzyżackich grodów w ziemi chełmińskiej (obok Torunia i Chełmna). Swoją siedzibę miał tam komtur krzyżacki. Na przełomie XIII-XIV wieku w miejsce starych umocnień drewniano-ziemnych wzniesiono ceglany zamek. Zachowały się jedynie fragmenty tej monumentalnej gotyckiej budowli. Zamek przetrwał wprawdzie wojny polsko-krzyżackie, ale wojny ze Szwecją w XVII wieku zapoczątkowały proces popadania w ruinę. Mimo tego, wciąż robi wrażenie. Choć charakteryzuje go prostota, ma w sobie coś magicznego.
Opis
Opis
Opis
strona główna | biografia | album | recenzje | historia | grafika | gry | kontakt
Site copyrights© 2014 by Karol Ginter