Prosna

Prosna to niewielka wieś niedaleko Bartoszyc. Została założona na prawie chełmińskim w XIV wieku. Na przełomie XV i XVI wieku stała się własnością rodu Eulenbergów. Pozostała w ich rękach aż do 1945 roku, kiedy tereny te znalazły się w granicach Polski.

Eulenbergowie wybudowali w Prosnej swoją siedzibę. Była ona parokrotnie przebudowywana. W XIX wieku powstał neogotycki pałac. Teraz pozostały po nim tylko malownicze ruiny. Trzeba popytać, żeby znaleźć do nich drogę.

Prosna (2020)
Prosna (2020)
Prosna (2020)
Prosna (2020)
Prosna (2020)
Prosna (2020)
Prosna (2020)
Prosna (2020)
Prosna (2020)
Prosna (2020)
Site copyrights© 2020 by Karol Ginter