Henryków
Henryków to niewielka wieś na Śląsku. Znajduje się tam klasztor cystersów, w którym powstała "Księga henrykowska". Klasztor został ufundowany w 1222 roku przez Henryka Brodatego. Zachwyca bogaty, barokowy wystrój wnętrza kościoła klasztornego. Warto może jeszcze podać jako ciekawostkę, że do klasztoru należała niegdyś wieś Jaworowice. Została ona nadana cystersom przez księcia Bolesława Rogatkę przy okazji organizowania turnieju rycerskiego - jako zadośćuczynienie dla Boga. Kościół potępiał turnieje rycerskie, a wspomniany turniej jest pierwszym poświadczonym źródłowo na ziemiach polskich.
Henryków
Kościół klasztorny.
strona główna | biografia | album | recenzje | historia | grafika | gry | kontakt
Site copyrights© 2014 by Karol Ginter