Adrszpachskie skały

Adrszpachskie Skalne Miasto to fragment Gór Stołowych. Znajduje się w północno-wschodnich Czechach, zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Zobaczyć tu można unikalne rzeźby, które w blokach piaskowca wykonała sama przyroda. W ich powstaniu udział miały woda, mróz i wiatr. Skały poprzecinane są licznymi dolinami, rozpadlinami i szczelinami. Trasa turystyczna, która prowadzi przez skalne labirynty, jest niezbyt wymagająca. Ścieżki są wygodne, a schodów jest stosunkowo niedużo. Dodatkowymi atrakcjami są dwa wodospady i dwa górskie jeziora.

Adrszpachskie skały (2020)
Adrszpachskie skały (2020)
Adrszpachskie skały (2020)
Adrszpachskie skały (2020)
Adrszpachskie skały (2020)
Adrszpachskie skały (2020)
Adrszpachskie skały (2020)
Adrszpachskie skały (2020)
Mały wodospad (2020)
Kochankowie (2020)
Starosta i starościna (2020)
Adrszpachskie skały (2020)
Site copyrights© 2020 by Karol Ginter